Vakkundigheid

De kunst van het vertalen.

Omdat schriftelijke communicatie steeds mondialer wordt, en vooral communicatie in de Engelse taal, gaat de formaliteit in zakenbrieven en zelfs in overheids- documenten, steeds verder achteruit.  Het wordt vervangen door simpeler taalgebruik en anglicismen.  Dat maakt het gemakkelijker voor amateur-vertalers om een vertaling te maken die ongeveer klopt.

Voor de professionele vertaler wordt het echter moeilijker om een correcte vertaling te maken, omdat de betekenis in de originele tekst vaak vaag is en alleen met grondige vakkennis adequaat kan worden geïnterpreteerd en vertaald.Het vertalen van informatie van de ene taal naar de andere is meer dan het vertalen van de woorden.   Het is de vaardigheid van het nauwkeurig weergeven van de betekenis van een tekst in een andere taal.   Dit vereist een niveau van bekwaamheid in beide talen ver uitstijgt boven het gewone dagelijks gebruik ervan, en kennis van de onderwerpen.   Zo’n bekwaamheid komt niet vaak voor, tenzij men hiervoor opgeleid is, en in verschillende landen gewoond heeft en in die landen de taal intensief heeft gebruikt.

In de meeste gevallen kan de klant het werk van een vertaler niet op kwaliteit controleren, en moet hij of zij daarom vertrouwen hebben in de bekwaamheid, de ervaring en de eerlijkheid van de vertaler.   Met andere woorden, kies een bekwame en ervaren vakman die U vertrouwen kunt!

Tegelijkertijd bestaat er wel een keurmerk.  In Australië worden vertalers namelijk erkend door de Nationale Instantie voor de Erkenning van Vertalers en Tolken (N.A.A.T.I.).  Ons certificeringsnummer is CPN2WX34X. N.A.A.T.I. heeft praktische en zware examens, zodat alleen de beste vertalers officieel erkend worden.  Dit geeft de klant de zekerheid dat een vertaler goed opgeleid en betrouwbaar is.